Content and Language Integrated Learning
for Secondary Teachers

Content and Language Integrated Learning for Secondary Teachers

Cursul "Content and Language Integrated Learning for Secondary Teachers" a oferit participanților o imagine ale tehnicilor de predare prin îmbinarea unei anumite discipline cu limba engleză.


Perioadă

Stagiul a cuprinds 35 de ore de curs și s-a desfășurat între 16 și 29.10.2016.


Locație

Acesta a avut loc în Exeter, Anglia, fiind organizat de International Projects Centre.


Participanți

La curs au participat 2 profesori de engleză, care și-au dezvoltat competențele de utilizare a conceptelor și metodelor specifice CLIL, de proiectare didactică, și-au perfecționat competențele lingvistice și vocabularul specific conținuturilor predate.


Obiective urmărite

Content and Language Integrated Learning a oferit participanților o viziune asupra strategiilor și tehnicilor specifice predării prin integrarea conținuturilor unei anumite discipline și cele ale limbii engleze.


Diseminare

Prin programul propus de furnizorul de curs, au fost realizate activitățile: analiză a nevoilor participanților; sesiuni de dezvoltare lingvistică; workshopuri ce vizează vocabularul, caracteristici CLIL și argumente în favoarea utilizării acestor metode; prezentare a sistemului de educație britanic; workshop pe grupe în vederea pregătirii susținerii unei lecții CLIL, susținerea propriu-zisă a lecției; sesiune de analiză și feedback asupra lecțiilor.