Teaching Entrepreneurship and Leadership at School

Teaching Entrepreneurship and Leadership at School

Stagiul Teaching Entrepreneurship and Leadership at School concentrează elementele și principiile de bază din domeniul educației antreprenoriale și leadership, metode concrete de lucru pentru a oferi participanților abilități necesare predării educației antreprenoriale și orientării școlare și profesionale a elevilor.


Perioadă

Cursul a fost organizat de YouNet și s-a desfășurat în perioada 13-19.11.2016.


Locație

Cursul a avut loc în Bologna, Italia.


Participanți

La stagiu au participat 3 profesori. Acesta a avut ca tematică elementele și principiile de bază din domeniul educației antreprenoriale și leadership, metode concrete de lucru pentru a echipa participanții cu abilitățile necesare predării educației antreprenoriale și orientării școlare și profesionale a elevilor.


Obiective urmărite

În urma efectuării stagiului, participanții au dobândiy cunoștințe noi din domeniu, au învățay metode actualizate pentru predarea disciplinelor respective, și-au îmbogățit experiența prin schimbul de idei și bune practici.


Diseminare

Instituția organizatoare a propus următoarele activități: prezentare introductivă privind antreprenoriatul și leadership în lumea de azi; discutarea conceptelor de bază privind neuro-linguistic programming; exerciții de simulare privind stiluri de leadership și rolurile atribuite într-o echipă; sesiune de discutare a termenilor slang din domeniul antreprenorial (start-up, incubators, fab labs, business model); analiză a modului în care se poate dezvolta asertivitatea și stima de sine la elevi; prezentare de exemple de proiecte interactive și jocuri didactice; ateliere pe grupe și exerciții de simulare (proiect interactiv “10 €”, activitate de speed-marketing B2B, metoda “world café”).