Mobilități

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani și-a propus inițierea și derularea unui proiect Erasmus+, prin care 11 cadre didactice vor participa la stagii de formare în Britania, Italia, Cehia și Finlanda, aducând un plus de valoare din punct de vedere educațional, cultural și lingvistic, distribuind cunoștiințe despre procesul de educație din Europa, ce pot deveni repre în contextul procesului de descentralizare și schimbare currculară din România, întâmpinând preocupările elevilor pentru conturarea indentității lor personale și profesionale.


Content and Language Integrated Learning
Content and Language Integrated Learning

Cursul Content and Language Integrated Learning este un curs experimental și interactiv care se adresează profesorilor de învățământ secundar care predau discipline precum geografie, istorie, cultură și civilizație sau CDS de tip integrat, în limbă engleză. Stagiul le oferă participanților idei și metode specifice abordării entegrate a conținuturilor limbii engleze și celorlalte materii, în lucrul cu elevii. Cursul reprezintă un context favorabil pentru realizarea de parteneriate și proiecte de cooperare europeană în limba engleză, contribuind la îndeplinirea strategiei de internaționalizare a școlii.


Teaching Entrepreneurship and Leadership at School
Teaching Entrepreneurship and Leadership at School

Cursul din Italia, Teaching Entrepreneurship and Leadership at School aduce școlii noastre o viziune nouă cu privire la utilizarea unor metode creative la clasă și în activități extracurriculare, prin care să se stimuleze spiritul antreprenorial și să se dezvolte abilitățile de conducere ale elevilor, în contextul dinamicii actuale a pieței muncii interne si internaționale. Schimbul de bune practici realizat cu ceilalți participanți va favoriza dobândirea de cunoștiințe privind modul în care se conduc și se realizează workshopuri, activități de simulare și proiecte interactive, prin care se vor dezvolta abilitățile utile elevilor pentru construirea marketingului personal și a planului de carieră; contribuie la perfecționarea abilităților de predare a educației antreprenoriale și de integrare în lecții a metodelor moderne, a activităților de învățare și a jocurilor didactice care încurajează spiritul antreprenorial si asertivitatea, gândirea critică și creativitatea.


ICT in Education
ICT in Education

Cursul ICT in Education răspunde nevoilor de perfecționare ale cadrelor didactice care doresc să implementeze în activitatea școlara metode bazate pe utilizarea noilor tehnologii (utilizarea platformelor on-line de învățare, crearea de e-lessons), contribuind astfel la stimularea invățării active, a invățării bazată pe proiect, a invățării diferențiate; așadar o modalitate de a aprofunda și diversifica utilizarea TIC în activitățile școlare și extrașcolare, îngloband experiența europeană actuală.


Finnish Lessons for EU Schools
Finnish Lessons for EU Schools

Se știe că Finlanda reușește să fie un model educațional de calitate înaltă prin armonizarea interesului pentru oferta curriculară autonomă cu cel pentru formarea continuă a profesorilor. Cursul Finnish Lessons for EU schools favorizează vizitele de lucru în multiple școli ce aparțin acestui sistem precum și discuțiile cu elevii, cadrele didactice și factorii decizionali reprezentând o oportunitate pentru înțelegerea modului de funcționare a acestui model și identificarea unor practici care, adaptate specificului nostru, ar putea să optimizeze parcursul școlar și profesional al elevilor.