Finnish Lessons for
EU Schools

Finnish Lessons for EU Schools

Finnish Lessons for EU Schools a pregătit 3 cadre didactice, pentru a optimiza calitatea educației din școală prin aplicarea modelelor educaționale finlandeze.


Perioadă

Finnish Lessons for EU Schools a avut loc în perioada 22-26.01. 2017 și a fost organizat de Eekhout Centrum din Belgia.


Locație

Cursul s-a desfășurat în Joensuu, Finlanda.


Participanți

Stagiul a format 3 cadre didactice, pentru a îmbunătăți calitatea educației în școală prin aplicarea modelelor educaționale finlandeze.


Obiective urmărite

Cursul a produs următoarele rezultate ale învățării: cunoștiințe despre sistemul de învățământ finlandez, competențe manageriale îmbunătățite, achiziționare de metode de predare noi.


Diseminare

Activitățile desfășurate la acest stagiu au fost: sesiuni de informare privind planul de calitate, inclusiune, abordări didactice, aspect cheie de structurare pedagogică; dezbateri cu profesorio și echipa de management din Finlanda; vizite de lucru la școli și asistențe la ore; demonstrație a unui proiect inovator TIC susținută de universitate.