ICT in Education

ICT in Education

ICT in Educationa sugerat ca tematică noile tehnologii și modalitățile prin care acestea pot rentabiliza actul didactic. Scopul mobilității a fost de a instrui participanții în folosirea TIC în cadrul lecțiilor.


Perioadă

Cursul organizat de ITC International Training Centre a fost structurat în 8 module și s-a desfășurat timp de 5 zile în perioada 5-9.12.2016.


Locație

Stagiul a avut loc în Praga, Republica Cehia.


Participanți

La curs au participat 3 profesori.


Obiective urmărite

ICT in Education a propus ca tematică noile tehnologii și modalitățile prin care acestea pot eficientiza actul didactic. Scopul mobilității a fost formarea participanții în folosirea TIC în cadrul lecțiilor.


Diseminare

Rezultatele așteptate în urma participării la această mobilitate s-a concentrat asupra dezvoltării competențelor de utilizare a noilor tehnologii în cadrul lecțiilor, achiziționarea de metode și tehnici moderne centrate pe elev folosind instrumente IT. De asemenea, participanții au dobândit cunoștinte legate de crearea lecțiilor de tip e-lessons, de modalități de diminuare sau anihilare a părților negative ale folosirii TIC.
Activitățile concrete ce s-au desfășurat sunt: dezbateri legate de noile tendințe ale TIC în educație, plagiat; sesiuni de analiză a metodologiei specifice domeniului, a resurselor de materiale pentru lecții; ateliere de lucru Weebly/WebQuests; activități practice folosind smartboard, creare de postere; modalități de realizare a unei prezentări eficiente.

Finalizare curs