EUROPEAN EDUCATIONAL TECHNIQUES
FOR A EUROPEAN HIGH LEVEL YOUTH INTEGRATION
nr. ref. 2016-I-RO01-KA101-024236

Dezvoltarea personală și profesională necesită experiența de învățare europană, aceasta susținând școala noastră în a forma competențe cheie și transferabile, esențiale unei persoane autonome, aptă de a-și asuma roluri fundamentale într-o societate a cunoașterii și într-o lume care se află în continuă schimbare.

Strategia noastră este găsirea unor modele educaționale și exemple de bune practici care, combinate cu relațiile școlii noastre, să ne susțină în promovarea unui învățământ de calitate ce accentuează dezvoltarea armonioasă a fiecărui elev, prin adaptarea curriculumului și a strategiilor didactive la nevoile educaționale și la particularitățile de învățare ale acestora.

MOBILITĂȚI

Citește

ACTIVITĂȚI

UTILIZABILE

GALERIE FOTO

Școala noastră se remarcă prin preocuparea resursei umane pentru calitatea educației și prin interesul constant pentru continuarea învățării manifestat de cadrele didactice. Este de apreciat oportuna colaborare europeană pentru lărgirea orizontului de cunoaștere și diversificarea experienței pedagogice prin: